Gusar

18.01.2012 17:05

GUSAR - čovek koji skida filmove na poslu, ali za razliku od pirata, radi u Vladi.