Ted sajt "ideje koje vredi siriti"

15.01.2012 12:24

Ted (Tehnologija Zabava i dizajn) je globalni skupkonferencija u vlasništvu privatne neprofitne Fondacije mladih, formirana za širenje "ideje vredne širenja".
Ted je osnovan 1984  kao jednokratni događaj ikonferencije koja se održava svake godine od 1990 godine u Monterej, Kalifornija. Ted akcenat je u velikoj meritehnologiju i dizajn, u skladu sa Silikonske doline centar gravitacije..Događaji se sada nalaze u Long Beach i PalmSpringsu u SAD i u Evropi i Aziji, nudeći Live Streaming pregovore. Ted ima širok spektar tema u okviru istraživanja i prakse nauke i kulture.Predavaci imaju mikrofon,I vreme od 18 minuta da iznesu svoje ideje. U prošlosti, predavači bili su Bil Klinton, Džejn Gudal, Malkolm Gladvell,Al Gor, Gordon Braun, Ričard Dokins, Bil Gejts, educator Salman Khan, Google-osnivači Lari Pejdž i Sergej Brin, I mnogi dobitnici Nobelove nagrade. Ted trenutni kustos.Je Britanski novinar i bivši kompjuterski izdavač magazina Kris Anderson.