VLC Media Player 2.0.7

14.06.2013 07:09

VLC Media Player je portabilni multimedija plejer za različite audio i video formate kao i za DVD i VCD i različite streaming protokole bez potrebe za eksternim kodecima ili programima, a može se koristiti i kao server za streaming u okviru unicast ili multicast IPv4 ili IPv6 u mreži visokog propusnog opsega. Najnovije izdanje koje je objavljen nosi oznaku VLC Media Player 2.0.7, reč je o 32-bitnoj verziji koja sa sobom donosi zakrpu za slabu tačku koja je dovodila do iskorišćenja memorije prilikom reprodukcije specijalnih lista numera, zakrpu za slabu tačku koja se odnosi na curenje memorije prilikom kreiranja AVI fajlova kao i druga unapređenja u odnosu na prethodnu verziju.

program: freedownloads.us.com/download/1/vlc/index3.php?pk=845429&s=google