Zubar

18.01.2012 18:47

 

Na jednoj zabavi muškarac prilazi devojci:
- "Oprostite, gospođice, već sat vremena želim vam nešto reći, ali se ustručavam."
- "Slobodno recite..."
- "Kad god se nasmejete, poželim vam reći da dođete kod mene."
- "Ohh, vi ste jedan pravi zavodnik."
... - "Ne, ja sam zubar!"